VALGUSHELINAD

Hingelaul


Olen 2004 aastast tegelenud harmoonilise laulu ja ülemheliga Iegor Reznikoffi meetodi järgi. Juhendan harmoonilise laulu gruppi, olen mitmetes joogalaagrites viinud läbi häälimisi, häälemõtisklusi. Viin läbi individuaalhääletunde inimestele, kes tavaarusaamade järgi ei pea viisi või neile, kes lihtsalt soovivad oma häälega sõbraks saada.Olen sügavalt veendunud, et igas inimeses peitub laulja ja oluline on seda väljendada hinnanguid jagamata enesele või teistele.

Oma praktilise tegevuse jooksul juhendajana ning olles ka lauljana väga erisugust muusikat laulnud, olen märganud muusika ning igasuguse heli mõju nii inimese vaimsele, hingelisele kui ka keha olemisele. Samuti improvisatsiooni olulisust meie tõelise Looja avanemisele.

Reznikoffi tehnikale toetudes olen hakanud avastama, et laulmise ajal inimene läheb sügavale enda sisse ning iga kord, kui hääle omadused muutuvad, on tegemist mingi mõttega, mis alateadvusest välja ujub. Nii on kaunis lihtne saada oma allasurutud, ärapeidetud tundeil-mõtteil sabast kinni ning teadlikult nad endast välja laulda.

Samuti olen veendunud, et igaühel meist on oma hinge laul. See on ka üks põhjus, miks inimesel ei ole vaja viisi pidada. See Laul elab meie sees ja õige lähenemise puhul me laseme tal endast välja voolata. See on otseside meie sügavama Olemuse ning praeguse elu mina vahel. Inimesed, kes on taolisest enese südame väljendamisest osa saanud, tunnevad sügavat rahuldust ja kustumatu hingenälja leevendust.

Julgustan kõiki laulma. Kui me õpime tunnustama omaenda häält, siis oleme astunud  suure sammu armastamaks tingimusteta Iseennast ja anname endale võimaluse häälestuda paremini ka kõigi oma kaasaegsetega, teekaaslastega.

Voog. Tee ise koduleht!